Rury stalowe bez szwu DIN 2448

Norma

  • DIN 1629 „Rury stalowe bez szwu  ze stali niestopowej ze specjalnymi wymaganiami“
  • DIN 17175 „Rury stalowe bez szwu dla wyższych temperatur“

Materiał

St 37.0, St35.8I

Długość  handlowa   5 – 7 m

Karta danych


Wejście do nowej tabeli