Referencje

Industrieanlage - Chemiewerk bei Nacht // chemical plant
Od początku powstania firmy możemy sią poszczycić grupą klientów w branży:

  • sanitarno – grzewczej
  • dla producentów urządzeń chłodniczych i wyminników cieplnych
  • energetycznej
  • budowy  rurociągów
  • sektora przemysłu budowy kotłów

Inwestycje zrealizowane:

  • Volkswagen w Kaluga (RU)
  • Lotnisko  BBI Airport Berlin Brandenburg International
  • Elektrownia  Boxberg i inne…..