Kołnierze pierścieniowe do przyspawania EN 1092-1 Typ 34

Poniższe elementy nie świadczą o stanie magazynowym.

Norma

EN 1092-1

Karta danych


Wejście do nowej tabeli