Partnerzy firmy

Główna siedziba firmy VHG Gruppe mieści się  w Threnie w pobliżu Lipska. Partnerzy firmy w  Wilnie/Litwa (www.est-baltic.lt) i w Ösi/Węgry (www.apk.hu).

Dla lepszej aktywności na  rynku krajowym i zagranicznym , prezentujemy się  na znaczących Targach , takich jak Tube w Düseldorfie,  Industria w Budapeszcie Resta w Wilnie.